Slider

Informacija

AB Birštono sanatorijos "Versmė" akcininkams!

 

Šaukiamas Birštono sanatorijos "Versmė", B. Sruogos g. 9, LT-59209 Birštonas, įm. k. 152814478, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks 2017 m. balandžio 20 d. 15.00 val. administracinio korpuso konferencijų salėje (B. Sruogos g. 9, Birštonas). Susirinkimų apskaitos diena - 2017 m. balandžio 12 d. Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl 2016 metų veiklos ataskaitos.
  2. Dėl auditoriaus išvados.
  3. Dėl bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų tvarkymo.
  4. Dėl bendrovės 2016 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.
  5. Dėl audito įmonės parinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų auditui.

Dalyvių registracija nuo 14.30 val. Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Su dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, akcininkai gali susipažinti bendrovės sekretoriate (administracinis korpusas, 200 kab. B. Sruogos g. 9, Birštonas) nuo 2017 m. balandžio 6 d. darbo dienomis 9.00-11.00 val.

Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia bendrovės valdyba.

Bendrovės valdybos pirmininkas.