Slider

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 metai

2016 metų balansas: billionphotos 1209953 64x64

2016 metų pelno (nuostolių) ataskaita: billionphotos 1209953 64x64

2016 metų nepriklausomo auditoriaus išvada: billionphotos 1209956 64x64

2015 metai

2015 metų balansas (1 ir 2 dalys) : billionphotos 1209948 64x64 billionphotos 1209948 64x64

2015 metų pelno (nuostolių) ataskaita: billionphotos 1209948 64x64

2015 metų nepriklausomo auditoriaus išvada: billionphotos 1209956 64x64

2014 metai

2014 metų balansas: billionphotos 1209953 64x64

2014 metų pelno (nuostolių) ataskaita: billionphotos 1209953 64x64

2014 metų nepriklausomo auditoriaus išvada: billionphotos 1209956 64x64

2013 metai

2013 metų balansas: billionphotos 1209953 64x64

2013 metų pelno (nuostolių) ataskaita: billionphotos 1209953 64x64

2013 metų nepriklausomo auditoriaus išvada: billionphotos 1209956 64x64

2012 metai

2012 metų balansas: billionphotos 1209953 64x64

2012 metų pelno (nuostolių) ataskaita: billionphotos 1209953 64x64

2012 metų nepriklausomo auditoriaus išvada: billionphotos 1209956 64x64