Gydyklų darbo laikas Šv. Velykų laikotarpiu

Versmeć Darbo laikas per Velykas gydyklos web II

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Šių metų balandžio 25 d. šaukiamas AB Birštono sanatorijos „Versmė” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 14.00 val. administracinio korpuso konferencijų salėje (B. Sruogos g. 9, Birštonas).

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl bendrovės 2018 metų Metinio pranešimo;
2. Dėl auditoriaus išvados;
3. Dėl bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo;
4. Dėl bendrovės 2018 metų pelno (nuostolio) paskirstymo;

Dalyvių registracija vyks nuo 13.30 val. Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Su dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, akcininkai gali susipažinti bendrovės sekretoriate (administracinis korpusas, 200 kab., B. Sruogos g. 9, Birštonas) nuo 2019 m. balandžio 13 d., darbo dienomis: 9.00 val. – 11.00 val.

Visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia bendrovės valdyba.

„AB Birštono sanatorijos „Versmė” akcininkams!

AB Birštono sanatorijos „Versmė” visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu akcininkams bus išmokami dividendai. Akcininkų savininkus prašome atvykti į AB Birštono sanatoriją „Versmė“ adresu: B. Sruogos g. 9, Birštonas, administracinio korpuso buhalteriją kab. 202 arba kab. 203 darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 11.30 val. arba nuo 13.00 val. iki 16.00 val. Akcijų savininkams turėti asmens dokumentą ir žinoti banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį.“